Følg

Hva koster det å bruke tjenesten?

Det er gratis å kontakte og bestille lokale gjennom eventum.no. Det er også kostnadsfritt å legge ut lokalet på Eventum.no. Eventum er utelukkende provisjonsbetalt, og det koster altså ingenting før lokalet blir leid ut. Ved bereftet utleie av lokale tilfaller en provisjon på 15% på sluttsummen av arrangementet som blir initiert fra Eventum. Det vil si enten når lokalet blir bestilt direkte gjennom oss eller på bakgrunn av en forespørsel som kommer fra oss. Provisjonen betales av utleier av lokalet.

Kommentarer

Levert av Zendesk